Jump to the main content of the page

חיפוש

שימוש פתוח

הנך רשאי/ת להשתמש בפריט בכפוף למגבלות הבאות:

לשתף – להעתיק ולהפיץ מחדש את הפריט בכל מדיום או פורמט.

לערוך – לעדכן, לשנות ולהתבסס על החומר לכל מטרה, אפילו מסחרית.

בכל מקרה חובה לתת קרדיט מתאים – לציין את שם/שמות היוצר/ים ואת שמו של בעל האוסף בעת השימוש בפריט. שם בעל האוסף רשום במידע המפורט על הפריט בקטלוג האתר.

אם אתה עורך, משנה או מתבסס על החומר, תוכל לפרסמו ולשתפו תחת אותם תנאים של רישיון המקור.

אסור להשתמש ביצירה או בנגזרותיה בצורה שפוגעת בשמם או בכבודם של המצולמים או הצלם.

שים לב כי כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה למדינה ולכן אם ברצונך לעשות שימוש בפריט מחוץ למדינת ישראל עליך לברר מהם כללי זכויות יוצרים על פי הדין החל באותה מדינה.

למידע נוסף על שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי הספרייה/הארכיון/ישראל נגלית לעין לחץ כאן.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: israelalbum@ybz.org.il

שימוש הוגן

הפריט כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם.

הנך רשאי/ת להשתמש בפריט לשימוש לא מסחרי לצרכי תיעוד, הוראה ומחקר בלבד בכפוף למתן קרדיט ליוצר/ים ולבעל האוסף.

שם בעל האוסף רשום במידע המפורט על הפריט בקטלוג המאגר/האתר. בנוסף לציון שם/שמות היוצר/ים (אם ידוע) ושם בעל האוסף בעת השימוש ביצירה, יש לציין כי הפריט הוא ממיזם ישראל נגלית לעין (דוגמאות לקרדיטים אפשריים ראו כאן)

חל איסור על פגיעה בכבודו או בשמו של היוצר באמצעות סילוף או שינוי של היצירה.

שימוש שאינו תואם את האמור לעיל מותנה בקבלת הרשאה בפריט מבעל האוסף ומבעל זכויות היוצרים.

אם ברצונך לעשות בפריט שימוש מחוץ למדינת ישראל, עליך לברר מהם השימושים המותרים על פי הדין החל באותה מדינה שכן כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה

למידע נוסף על שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי ישראל נגלית לעין לחץ כאן.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: israelalbum@ybz.org.il

מוגן בזכויות יוצרים

הפריט עשוי להיות כפוף לזכויות יוצרים ו/או לתנאי הסכם. חל איסור על העתקה, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור באינטרנט או באמצעים אחרים, עשיית יצירה נגזרת של הפריט (למשל, תרגום, שינוי היצירה או עיבודה), בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או מכני, ללא הסכמה מראש מבעל זכות היוצרים ומבעל האוסף.

תנאי השימוש אינם מונעים שימוש בפריט למטרות המותרות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, כגון: שימוש הוגן בפריט. בכל מקרה חובה לציין את שם/שמות היוצר/ים ואת שמו של בעל האוסף בעת השימוש בפריט וחל איסור על פגיעה בכבודו או בשמו של היוצר באמצעות סילוף או שינוי של היצירה.

אם ברצונך לעשות בפריט שימוש מחוץ למדינת ישראל, עליך לברר מהם השימושים המותרים על פי הדין החל באותה מדינה שכן כללי זכויות יוצרים עשויים להשתנות ממדינה.

למידע נוסף על שירות בירור מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספי ישראל נגלית לעין לחץ כאן.

אם לדעתך נפלה טעות בנתונים המוצגים לעיל או שקיים חשש להפרת זכות יוצרים בפריט, אנא פנה/י אלינו באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: israelalbum@ybz.org.il

מצב זכויות היוצרים באוספי ישראל נגלית לעין

ישראל נגלית לעין (להלן: ינ"ל) אינה בעלת זכויות היוצרים ביצירות שבאוספיה. חלק מהפריטים שבאוספי ישראל נגלית לעין מוגנים בזכויות יוצרים, ואוספים ופריטים מסוימים נתרמו למאגר בכפוף להסכמים המגדירים את תנאי השימוש בהם. ינ"ל מאפשרת למשתמשים להשתמש בפריטים שבאוספיה, כגון ליצור עותקים לשימוש אישי או מסחרי, פרסום, שילוב ביצירות חדשות ועוד, בכפוף למצב זכויות היוצרים שלהם ולהסכמים החלים עליהם.

קבלת רשות לשימוש ביצירות

א. רשות להשתמש ביצירות שכפופות לזכויות או הסכמים:
על המשתמש לפנות לישראל נגלית לעין, ובמקרים מסוימים גם לבעלי זכויות היוצרים או לבעלי הפריטים ולקבל מהם את רשות השימוש.

ב. רשות להשתמש ביצירות שאינן כפופות לזכויות יוצרים עשויות להיות מוגבלות על ידי הסכם או תנאים אחרים.
השימוש מותנה בדרך כלל בתנאי ההסכם המופיע באתר – שימוש הוגן, שימוש פתוח וכדומה.

מידע על מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש

על מנת להרחיב את הנגישות לאוספיה ולאפשר מגוון שימושים בהם, ינ"ל מספקת מידע לקהל הרחב על מצב זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים מאוספיה.

תנאי השימוש של פריטים רבים מופיעים בקטלוג האתר. יש לפתוח את הפריט ולהקיש על "אפשרויות שימוש" בתחתית הרשומה, כדי לראות מה מותר לעשות בפריט ומה נוסח הקרדיט.