טוען אירועים

מניה ורחל הגדת האגדה

יום חמישי, 17.03.22 כ״ז באדר ג׳תשפ״ב
08:00 - 17:00

תערוכה
$150 – $199
ד"ר מרדכי (מוטק'ה) נאור משוחח עם רון מי בר, נכדתה של מניה שוחט על ספרה החדש: "קראתי לה מניה"- סיפורי ספתא קטנים בגעגוע גדול. המפגש יכלול קטעי וידאו, והקרנת הסרט: מניה שוחט סבתא שלי.

ד"ר מרדכי (מוטק'ה) נאןר משוחח עם רון מי בר, נכדתה של מניה שוחט על ספרה החדש: "קראתי לה מניה"- סיפורי ספתא קטנים בגעגוע גדול. המפגש יכלול קטעי וידאו, והקרנת הסרט: מניה שוחט סבתא שלי. ד"ר מרדכי (מוטק'ה) נאןר משוחח עם רון מי בר, נכדתה של מניה שוחט על ספרה החדש: "קראתי לה מניה"- סיפורי ספתא קטנים בגעגוע גדול. המפגש יכלול קטעי וידאו, והקרנת הסרט: מניה שוחט סבתא שלי.
ד"ר מרדכי (מוטק'ה) נאןר משוחח עם רון מי בר, נכדתה של מניה שוחט על ספרה החדש: "קראתי לה מניה"- סיפורי ספתא קטנים בגעגוע גדול. המפגש יכלול קטעי וידאו, והקרנת הסרט: מניה שוחט סבתא שלי.
ד"ר מרדכי (מוטק'ה) נאןר משוחח עם רון מי בר, נכדתה של מניה שוחט על ספרה החדש: "קראתי לה מניה"- סיפורי ספתא קטנים בגעגוע גדול. המפגש יכלול קטעי וידאו, והקרנת הסרט: מניה שוחט סבתא שלי.

צילום: ליונל דרמון (סטודיו RLD)