Jump to the main content of the page

חיפוש

קול התמונות - הסכתים (פודקאסטים)

צריף הפרחים
11 במרץ 2021 · MADE IN BGU


תרגיל הפקת כתוביות קוליות למוצגים ביד בן צבי ובגן הכוזרי

המוצג: צריף הפרחים

תחקיר, תסריט והגשה: דריה קמינסקיה, טפת נצר, טובה אוחיון וטארק בשיר

עריכה וקולות: ד"ר בוזי רביב

הוגש כמטלת סיום בקורס 'המעבדה לחקר המוזיאון', בהוראת ד"ר נירית שלו כליפא, המחלקה לאומנויות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב