Jump to the main content of the page

חיפוש

פוטו(ב)לוגיה

6100.0001.052
בחירות בבני ברק – זכרונות משנת 1965

שלי קליין-אברהם

הבחירות המקומיות של שנת 1965 נערכו ב-2 בנובמבר והתקיימו במקביל לבחירות הכלליות לכנסת (כך היה נהוג עד לבחירות של שנת 1978, אז פוצלו הבחירות הכלליות והמקומיות למועדים נפרדים). בבני ברק התמודדה אז רשימת ט"ז, רשימה משותפת לאגודת ישראל ולפועלי אגודת ישראל. הרשימה נתמכה בין השאר על ידי חרדים רבים שעקרונית אינם מוכנים לבחור בבחירות הכלליות לכנסת, אך מצביעים בבחירות המקומיות.
בתצלום נראה שולחן הכבוד בכנס בחירות של הרשימה, שנערך לקראת הבחירות למועצת העירייה באותה שנה. מצולמים משמאל לימין: הרב שמואל בנימין פרידמן, חבר מועצה מכהן אז, מטעם פועלי אגודת ישראל, שייצגו בעיקר את הציבור ההונגרי; לידו הרב מויש'ה שרייבר, חבר מועצה וסגן ראש העיר, נציג חוג חת"ם סופר, שייצג את חסידי בעלז; האדמו"ר רבי שלמה אשלג, אישיות חשובה בבני ברק (לא התמודד בבחירות); הרב יצחק מאיר, נציג חסידות גור; הרב הלל ויטקינד, מייסד וראש ישיבת בית יוסף בתל אביב, מחשובי הרבנים הליטאים; הרב דוד יוסף מונצ'ג, איש ציבור ועסקן מוכר (לא התמודד למועצה).

הרב יצחק מאיר (שלישי משמאל) הגיע לבני ברק בשנת 1925 מזלוב שבפולין, כילד, יחד עם משפחתו. המשפחה עלתה ארצה במצוות האדמו"ר מגור. בני ברק דאז מנתה אז כ-660 נפש בלבד.

 

מספר צבי מאיר, בנו של הרב יצחק מאיר:
"בבחירות דאז הייתי כבן 14. כמה חודשים לפני הבחירות כבר החלה תכונה בעיר. אני וחבריי היינו פעילים מאד לטובת הרשימה, כולנו למדנו בתלמוד תורה "רבי עקיבא" של החינוך החרדי העצמאי. הורי התלמידים היו מתומכי "המזרחי", מפא"י והציונים הכלליים. לאחר הלימודים או מוקדם בבוקר היינו מסתובבים בעיר ותולים כרזות על לוחות המודעות במקום פנוי, או מוטב – על כרזה של רשימה מתחרה…
באיזורים בהם ידענו שיש לרשימה תמיכה רחבה, היינו מציעים לבעלי הבתים שנעלה ונתלה כרזה במרפסת הדירה. חילקנו כרוזים בתיבות דואר וגם בבתי הכנסת בהם ידענו שמתפללים תומכים פוטנציאלים. אני זוכר את כל השבועות האלו כמרגשים מאוד עבורנו. עשינו את הכל בהתנדבות כמובן ומתוך תחושת שליחות.
יום הבחירות היה עבורנו יום חשוב. עזרנו לזקנים לרדת במדרגות ביתם וללכת אל הקלפי. הסתובבנו ברחובות ועוד ניסינו לשכנע מתלבטים אחרונים, הפגנו נוכחות. החל מן השעות שלפנות בוקר ביום זה, פתחו הבנות "פס ייצור" להכנת כריכים לפעילים בקלפיות. אני וחבריי נשלחנו לחלק את הכריכים. רבע מהם אכלנו בדרך…
הצלחנו יפה במערכת הבחירות הזו, וארבעה חברים מטעם הרשימה נכנסו למועצה, ביניהם גם אבי, שאז עוד שירת בצה"ל. הוא היה ממקימי הרבנות הצבאית, הגיע לדרגת סגן אלוף ושימש סגנו של הרב גורן, שהיה בן בית אצלנו.
אבי נבחר למועצה גם בבחירות הבאות, ובשנת 1974 נבחר לכהן כראש העיר. בשנת 1976 העביר את התפקיד לנציג המפד"ל, כפי שהוחלט בהסכם רוטציה, והמשיך לשמש כסגן ראש העיר וכמנהל מחלקת החינוך. לא בכדי קיבל אבי את תפקיד מנהל מחלקת החינוך. הוא ראה בחינוך את הבסיס לכל. היה לו גם נסיון רב משנים קודמות, עת הקים וניהל את ישיבת "אמרי אמת" בבני ברק. תפקיד חשוב נוסף קיבל עליו כאשר נבחר כיו"ר גנזך קידוש השם, המכון בבני ברק העוסק בתיעוד, מחקר והנצחת השואה, עם דגש על מעשי קידוש השם וגילויי הגבורה היהודית שהתרחשו בזמן המלחמה.
אבי נפטר בשנת 2015 והוא חסר לנו מאוד. אישיות רבת פעלים. אני ממשיך את דרכו בגנזך קידוש השם ומוצא בעבודה זו משמעות רבה וחשיבות עליונה."

גנזך קידוש השם, בני ברק

לאלבום משפחת מאיר, בני ברק נגלית לעין