Jump to the main content of the page

חיפוש

פוטו(ב)לוגיה

בית הכנסת-הספר בבנימינה

שלי קליין-אברהם

בתחילת שנות ה 20 של המאה הקודמת המושבה בנימינה כללה שני רחובות בלבד: רחוב "המייסדים" העובר מדרום לצפון, ורחוב "הקליפורניים" (כיום רחוב הדקל) המשתרע ממזרח למערב.
בקצה הדרומי של רחוב המייסדים הוקם על ידי הברון רוטשילד בית הכנסת "תפארת בנימין", שנחנך בנוכחות הרב קוק בשנת 1927.
בית ספר לא היה קיים אז במושבה הצעירה ולכן עזרת הנשים של בית הכנסת שהיתה ממוקמת בקומה השניה, והיו לה כניסות ויציאות נפרדות – הוסבה בימי חול לשמש כבית ספר לילדי המושבה.
עקב מצוקת המבנים והעדר צוות מורים למדו יחדיו כמה שכבות גיל. תכנית הלימודים כללה מקצועות בסיסיים, בעיקר – עברית, חשבון ותורה.

תמונת המחזור בבית הכנסת-הספר בבינימינה – באדיבות ארכיון בנימינה

תלמידי בית הספר המופיעים בתמונת המחזור צולמו כשהם ניצבים בצמוד לקיר בית הכנסת, ושניים מהם יושבים על אדני החלונות של האולם המרכזי, כשמשמאל ניתן להבחין במדרגות המוליכות לעזרת הנשים. לכבוד התצלום המשותף לבשו התלמידים את מיטב בגדיהם, ומיותר לציין כי לא היתה נהוגה תלבושת אחידה…. )
חצר בית הכנסת החולית היוותה מגרש משחקים לילדים בחופשה.
שנתיים מאוחר יותר עברו התלמידים ללמוד במבנה יעודי שהוקם מול בית הכנסת ושימש כבית הספר 'עממי בנימינה', ולתלמידים ולמתפללים בבית הכנסת – רווח. המבנה ממשיך לשמש עד היום כבית ספר 'אשכולות'
בית הכנסת "תפארת בנימין" שופץ גם הוא ומשמש את תושבי המושבה עד היום