Jump to the main content of the page

חיפוש

פוטו(ב)לוגיה

סוכות בצריף הנשיא יצחק בן-צבי ורחל ינאית

שלי קליין-אברהם

ליכודם של שבטי ישראל אשר עלו ארצה מן התפוצות השונות, והכרת מורשתן של כלל עדות ישראל, היו בין המשימות העיקריות שנטלו על עצמם הנשיא יצחק בן צבי ורעייתו רחל ינאית.
בכל ראש חודש נהגו הנשיא ורעייתו לכנס ב"צריף", שהיווה את משכן הנשיא, את נציגי שבטי ישראל ולהקדיש את המפגש להיכרות מעמיקה עם אחת העדות, תרבותה ותולדותיה.

הופעת של להקת פולקלור תימנית בבית הנשיא יצחק בן צבי בבית פתוח בחול המועד סוכות, 1960
הנשיא יצחק בן-צבי ורעייתו רחל ינאית מקבלים את פני האורחים עולים חדשים בחג הסוכות, צריף הנשיא, 1956

אחת לשנה, ביום שמחת בית השואבה בסוכות, היה הצריף נפתח לכלל הציבור בישראל והפך מוקד לעליה לרגל של המוני אזרחים, מכל עדה ודת.

נערים ונערות עולים חדשים מתארחים וגם שרים בבית הנשיא יצחק בן-צבי בחג הסוכות, ירושלים
הנשיא יצחק בן-צבי ורעייתו רחל ינאית מקבלים את פני האורחים עולים חדשים בחג הסוכות, צריף הנשיא, 1956
הנשיא יצחק בן-צבי ורעייתו רחל ינאית מקבלים את פני האורחים עולים חדשים בחג הסוכות, צריף הנשיא, 1956

רבים מן האורחים הביאו לנשיא מזכרות ומלאכות אומנות מעשה חושב, לעיתים מעשה ידם ולעיתים שריד מגלותם. ביד בן צבי שמורות מתנות אלו, חלקן קשורות לחג הסוכות בו התקיים המנהג, דוגמת קופסאות האתרוג הייחודיות.
קופסה לאתרוג, כסף. עליה הקדשה: "לנשיא המדינה יצחק בן־צבי ביום בקורו בכפר הרא"ה, חול המועד סוכות תשי"ד:

קופסה לאתרוג, עץ ונחושת: "ולקחתם לכם פרי עץ הדר", תוצרת ישראל, שנות ה־50:

קופסה לאתרוג של חברת 'התיק'. על הקופסה ראשי התיבות של שם הנשיא:

מנהג האירוח בסוכת הנשיא השתרש עם השנים, והפך למסורת של מוסד הנשיאות.
כבכל שנה, גם השנה מוזמן הציבור לבקר בסוכת הנשיא – לפרטים: אתר בית הנשיא.
לקריאה נוספת: שבטי ישראל בבית הנשיא בירושלים, הוצאת דביר 1959