Jump to the main content of the page

חיפוש

נשארים בתמונה

תולדות האלבום המשפחתי

ד"ר לביא שי
האלבום המשפחתי, כמו התצלום עצמו, הוא המצאה חדשה יחסית. מקור ההשראה שלו בציורי דיוקנאות של בני 'המעמד הגבוה' שנתלו על קירות הבית ושיקפו את מעמדם החברתי וההרמוניה השורה במשפחה. 

האלבום המשפחתי, כמו התצלום עצמו, הוא המצאה חדשה יחסית. מקור ההשראה שלו בציורי דיוקנאות של בני 'המעמד הגבוה' שנתלו על קירות הבית ושיקפו את מעמדם החברתי וההרמוניה השורה במשפחה.

עם המצאת הצילום בשנת 1839 פחת הצורך בשימוש במלאכת הציור, ובני מעמדות הביניים החלו להנציח את עצמם בבתי סטודיו. אולם את המהפכה החזותית הראשונה יצר במחצית השנייה של המאה ה־19 הדיוקן המצולם (carte de visite), אשר אפשר לכל מאן דהוא להנציח את עצמו בבית הסטודיו. היו אלו תצלומים שהודבקו על כרטיסי קרטון בגודל אחיד. תצלומי בני משפחה, חברים ואישים לצד תצלומי נוף נשמרו באלבומים שהוכנו במיוחד עבורם. התצלומים והכיתובים שלצדם הציגו את קשריהם ואת מעמדם החברתי והכלכלי של בעליהם, ואפשרו את שמירת הקשר עם בני משפחה וחברים רחוקים. בחלוף השנים הפך האלבום למשמר זיכרון פרטי ומשפחתי, המתעד פרקים נבחרים בתולדותיהם למען יישמרו לדורות הבאים.

בשלהי המאה ה־19 הומצאו המצלמה הביתית וסרט הצילום. אלו אפשרו לראשונה לבני המשפחה לתעד את עצמם בלי להזדקק לשירותי צלמים מקצועיים. שיפור ופישוט טכנולוגיית הצילום והפיכתה לכלי פשוט וזול אפשרו להנציח סוגי פעילויות ואירועים חדשים במרחב הביתי ומחוצה לו כמו טיול, נופש, ספורט ועוד. בחלוף הזמן הפך הצילום ל'טקס' חברתי המספק עדות והנצחה של הישגיהם של יחידים ושל משפחות, והמסייע בהגדרת הזהות האישית והמשפחתית.

האלבום המשפחתי ועמו גם הצילום הנגיש לכל (שנתפס לעיתים כצילום 'חובבני') הואשמו בשטחיות, באיכות צילום ירודה, במיעוט סוגות ובחזרתיות (repetitiveness). מחקרים הראו כי צילום 'חובבני' אמנם מושפע מן הצילום המקצועי, אך הוא גם מעשיר אותו בצורה מוצלחת בסגנון, באיכות, בתוכן ובמגוון הנושאים, ומאפשר זוויות שונות ומגוונות על המציאות.

כך ניתן למצוא באלבום המשפחתי תצלומים המנציחים ומאדירים רגעים מיוחדים, צילומי דיוקן אישי וקבוצתי, אירועים משפחתיים, צילום הישגי המשפחה ברוח ובחומר, טיולים, ביקורים ונופש, נופים ומבנים, ולצדם צילומי אירועים ומועדים, נופים ומבנים, אישים ודמויות בעלי חשיבות ציבורית או לאומית, עמם הזדהתה המשפחה. לצד תיעוד המשפחה מתועדים גם אורח החיים, התרבות והמורשת של החיים הקהילתיים.

נושאים אלו ואחרים עשויים לעניין את החוקר בעתיד ועל כן ראויים לתיעוד ולשימור במיזם זה. תיעוד אלבומי המשפחה הוא תהליך מרתק שבו תוכלו להביא לידי ביטוי כישורים שונים, כגון יכולת הקשבה יצירת קשרים עם קרובים ורחוקים ממרחק הזמן והמקום, 'בלשות' היסטורית וחקר המשפחה, וכן יכולות טכנולוגיות מגוונות.

מאת ד"ר לביא שי