Jump to the main content of the page

חיפוש

ה' באייר
ה' באייר

ילידי ה' באייר תש"ח שנולדו ביום הכרזה על הקמת מדינת ישראל בביקור ביום העצמאות בבית הנשיא